Uygulama Projesi

Kimya Mühendisliği Uygulama Projesi Konularını için danışmanlardan ve bölüm sayfasındaki ilanlardan bilgi edinilebilir.
Kimya Mühendisliği Uygulama Projesi Esasları (6 Mayıs 2018) 
Kapak formatları 
Değerlendirme Formları (6 Mayıs 2018)