Genel Bilgi

Kimya Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış olup Yüksek Lisans Programına öğrenci alımına 2011-2012 eğitim-öğretim bahar döneminde başlamıştır. Bölümün Lisans Programına hem normal öğretim, hem de ikinci öğretime ilk öğrenci alımına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Bölümün akademik kadrosunda 1 profesör, 4 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 3 doktor araştırma görevlisi, 2 araştırma görevlisi ve 1 doktor öğretim görevlisi (uzman) ve 1 idari personel bulunmakta olup, bölüm aşağıdaki üç ana bilim dalında yapılanmıştır.
  • Temel işlemler ve Termodinamik Ana Bilim Dalı
  • Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı
  • Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı
Günümüzde kimya mühendisi çok geniş bir endüstriyel yelpazede çalışma imkanına sahip olup, bu alanlar nano-teknolojiden biyoteknolojiye, gıda endüstrisinden petrokimya endüstrisine, tekstil ve kâğıt endüstrisinden malzeme-metalürji endüstrisine, çimento endüstrisinden gübre endüstrisine kadar çok farklı uygulamaları kapsar. Bir kimya mühendisi bu alanlarda, tasarımdan üretime, proses kontrolden araştırma-geliştirmeye kadar her çalışma alanında yer alabilmektedir.
Lisans programının ilk iki yılında Matematik, Fizik ve Kimya gibi temel bilimlere ait dersler ağırlıkta bulunmakta, ikinci yıldan itibaren temel mühendislik ve alana özgü dersler verilmektedir. Lisans eğitimi içerisinde alınan bilgilerin meslek hayatında kullanılmasına yönelik olarak Proje Planlama ve Tasarlama, ayrıca kimya mühendisliği laboratuvar çalışmalarına yönelik olarak da laboratuvar ve uygulama dersleri bulunmaktadır. Lisans programında mevcut seçmeli dersler ile öğrenciye ilgi duydukları alanlarda, farklı bölümlerin lisans programlarından, teknik olmayan seçmeli dersler ile sosyal içerikli konularda ders alabilme imkanı tanınmaktadır. Ayrıca başarılı öğrencilerin, çift anadal program yapılandırması sayesinde Kimya Mühendisliği Bölümü programı dışında farklı bir programdan da mezun olma imkanı bulunmaktadır.