Öğrenci Laboratuvarları


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I 6. YARIYIL (0 + 4)
Yapılan Deneyler

1. Viskozite tayini
2. Katı ve sıvı yakıtların kalorifik değerlerinin belirlenmesi
3. Osborne Reynolds deney sistemi ile akış rejiminin incelenmesi
4. Değişik numunelerle lineer ısı transfer eğitimi
5. Doğal ve zorlanmış ısı taşınım eğitimi
6. Hava akış deney sistemi ile enerji kayıplarının incelenmesi
7. Boru hatlarında sürtünme ve enerji kayıplarının incelenmesi
8. Reaksiyon hız ifadesinin spektrometrik yöntemle elde edilmesi

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II 7. YARIYIL (0 + 4)
Yapılan Deneyler

1. Gazlarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
2. Sıvılarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
3. Isı değişimi deneyi
4. Dolgulu kolonda kalma zamanı dağılımı
5. Birinci dereceden gecikmeli sistemlerin dinamik davranışlarının incelenmesi
6. İyon değiştirici yöntemi ile su sertliği tayini
7. Cevher hazırlama ve boyut analizi
8. Kömür analizleri
9. Termogravimetrik analizler (TGA, DSC)