İdari Personel

 

 

 

 

Naciye DOĞAN 

 

BÖLÜM SEKRETERİ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8302

E-posta: naciyedogan@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 117