Emeği Geçenler

 

Prof. Dr. Mehmet Muhtar KOCAKERİM

E-posta: mkocakerim@yahoo.com

Uzmanlık Alanları: İnorganik Teknoloji, Bor Teknolojisi, Çevre Teknolojisi. 

 

Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA

E-posta: osman.sara@btu.edu.tr

Uzmanlık Alanları: Isı Transferi, Nanoakışkanlar, Swirl akış uygulamaları, Isı ve kütle transferi iyileştirme. 

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

E-posta: 

Uzmanlık Alanları: 

Ayırma işlemleri ve çevresel uygulamaları, ileri oksidasyon prosesleri, kimyasal reaksiyon mühendisliği ve kinetiği, heterojen kataliz, hidrometalurji, stabilizasyon/solidifikasyon, kompozit malzemeler, nano/mikro malzeme sentezi ve uygulamaları