Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nesibe DİLMAÇ - Anabilim Dalı Başkanı - Bölüm Başkan Yardımcısı

(376) 218 95 00 - 8308
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda115
Ofis

Uzmanlık Alanları

Direkt indirgeme, demir-çelik teknolojisi, FT-IR spektroskopisi, gaz - katı reaksiyonları, akışkan yatak teknolojisi
Nesibe DİLMAÇ
Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gülten YALÇIN

(376) 218 95 00 
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda116
Ofis

Uzmanlık Alanları

Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Enerji, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Semahat DORUK

(376) 218 95 00 - 8317
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda114
Ofis

Uzmanlık Alanları

Semahat DORUK
Kimya Mühendisliği Bölümü