Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nesibe DİLMAÇ - Anabilim Dalı Başkanı - Bölüm Başkan Yardımcısı

(376) 218 95 00 - 8308
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda115
Ofis

Uzmanlık Alanları

Direkt indirgeme, demir-çelik teknolojisi, FT-IR spektroskopisi, gaz - katı reaksiyonları, akışkan yatak teknolojisi
Nesibe DİLMAÇ
Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gülten YALÇIN

(376) 218 95 00 - 8309
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda116
Ofis

Uzmanlık Alanları

Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Atıksu Arıtma Süreçleri, Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Kompozit ve Hibrit Malzemeler, İş Güvenliği Uzmanı
Zehra Gülten YALÇIN
Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Semahat DORUK

(376) 218 95 00 - 8317
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda114
Ofis

Uzmanlık Alanları

Semahat DORUK
Kimya Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Mücahit UĞUR

(376) 218 95 00 - 7909
Telefon
Namık Tanık Arş.Lab.Oda14
Ofis

Uzmanlık Alanları

Mücahit UĞUR
Kimya Mühendisliği Bölümü