Seçmeli Dersler

-

Üniversite Seçmeli I

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

 

Danışman onayıyla seçmeli derslerden seçilecektir. (3 AKTS’lik derslerden seçilmelidir.)

     

3

 

Üniversite Seçmeli II

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

 

Danışman onayıyla seçmeli derslerden seçilecektir. (Minimum 2 AKTS’lik derslerden seçilmelidir.)

     

2

KMÜ105

Kimya Mühendisliğinde MATLAB ile Programlama

1

2

0

4

KMÜ109

Kimya Mühendisliğinde Excel ile Programlama

1

2

0

4

KMÜ326

Kimya Mühendisliği Terminolojisi

2

0

0

2

KMÜ327

Mühendislik Tarihi 

2

0

0

2

 

Seçmeli I

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

KMÜ211

Elektrokimya 

3

0

0

3

KMÜ213

Yüzey Kimyası

3

0

0

3

KMÜ215

Endüstriyel Kimya

3

0

0

3

KMÜ217

Mühendislikte Statik

3

0

0

3

 

Seçmeli II

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

KMÜ311

Mühendisler için Deneysel Yöntemler

3

0

0

3

KMÜ313

Fabrika Organizasyonu

3

0

0

3

KMÜ315

Süreç Optimizasyonu

3

0

0

3

KMÜ317

Toplam Kalite Yönetimi

3

0

0

3

 

Seçmeli III-IV

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

KMÜ312

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

1

0

3

KMÜ316

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

2

1

0

3

KMÜ319

Bor Teknolojisi

3

0

0

3

KMÜ321

Polimer Teknolojisi

3

0

0

3

KMÜ323

Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi

3

0

0

3

KMÜ324

Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü

3

0

0

3

KMÜ325

Biyoteknolojiye Giriş

3

0

0

3

 

Seçmeli V

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

KMÜ312

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

1

0

3

KMÜ314

Çevre Kimyası ve Teknolojisi

3

0

0

3

KMÜ316

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

2

1

0

3

KMÜ318

Korozyon 

3

0

0

3

KMÜ320 

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

3

0

0

3

KMÜ322

Polimer Üretim Teknolojisi

3

0

0

3

 

Seçmeli VI-VII-VIII

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

AKTS

T

U

L

KMÜ410

Anorganik Teknolojiler

3

0

0

4

KMÜ412

Organik Teknolojiler

3

0

0

4

KMÜ414

Isı Değiştirici ve Buharlaştırıcılar

3

0

0

4

KMÜ416

Yanma

3

0

0

4

KMÜ418

Ekserji Analizi ve Uygulamaları

3

0

0

4

KMÜ420

Kurutma Prosesleri

3

0

0

4

KMÜ422

Atık Su Mühendisliği

3

0

0

4

KMÜ424

Nanoteknolojiye Giriş

3

0

0

4

KMÜ426

Kimya Mühendisliğinde Akıllı Sistemler

3

0

0

4

KMÜ428

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlaması

3

0

0

4

KMÜ430

Mühendislikte Ar-ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

3

0

0

4

 

2019 öncesinde geçerli olan müfredattaki dersleri görmek için tıklayınız.

2017 öncesinde geçerli olan müfredattaki dersleri görmek için tıklayınız.