Ortak Zorunlu Derslerin Tek (üç) Ders/Ek Sınavları Hk

Ortak zorunlu derslerin(ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II, TBT-191/192 Temel BilgiTeknolojileri Kullanımı, TDİ-101/102 Türk Dili I/II, YDİ-YDA 101/102 İngilizce-Almanca I/II) Tek (Üç*) DersSınavı (Öğrenim Süresi Sonrasında Mezuniyet Aşamasına Gelen Öğrencilere Tanınan Sınav *2016 Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler için Üç Ders) / Ek Sınavı (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Sınav (Eğitim Öğretim Yön. 14. maddesinin 5/g bendi gereğince)), 19 Eylül 2023 Salı günü saat 13:00`da Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi 1. Kat 103 Nolu Derslikte yüz yüze yapılacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe