KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerin toplanması, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı, paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları gibi veri işleme ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, kanun ve mevzuat sınırları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversitemiz birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek; Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Üniversitemiz tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

Aydınlatma Metnini Görmek için tıklayınız.

KVKK KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması, açıklanması/aktarılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak kaydı ile üçüncü taraflara açıklayabilir/aktarabilir.

Açık Rıza Metni için tıklayınız.