Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet ERDEM - Dekan - Anabilim Dalı Başkanı

Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:2
Ofis

Uzmanlık Alanları

Ayırma işlemleri ve çevresel uygulamaları, ileri oksidasyon prosesleri, kimyasal reaksiyon mühendisliği ve kinetiği, heterojen kataliz, hidrometalurji, stabilizasyon/solidifikasyon, kompozit malzemeler, nano/mikro malzeme sentezi ve uygulamaları
Mehmet ERDEM
Kimya Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Zehra ÖZBAŞ  - Bölüm Başkanı

(376) 218 95 00 - 8310
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda116
Ofis

Uzmanlık Alanları

Polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, uyarıya duyarlı (akıllı) polimerler, biyopolimerler, ilaç salım sistemleri, adsorpsiyon
Zehra ÖZBAŞ
Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bora AKIN 

(376) 218 95 00 - 8307
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda113
Ofis

Uzmanlık Alanları

Kristalizasyon, Polimerizasyon, Fotokataliz
Muhammed Bora AKIN
Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Haluk KORUCU

(376) 218 95 00 - 8319
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda102
Ofis

Uzmanlık Alanları

Bor teknolojisi, Çözünme Kinetiği, Çok yanıtlı modelleme ve Optimizasyon, Varyans Analizi, Hidrometalurjik prosesler, Liçing, Kimyasal İndirgenme, Grafen oksit sentezi ve İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi
Haluk KORUCU
Kimya Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Dr. Mustafa DAĞ

(376) 218 95 00 - 8314
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda104
Ofis

Uzmanlık Alanları

Mustafa DAĞ
Kimya Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Dr. Esra YILMAZ MERTSOY

(376) 218 95 00 - 8312
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda109
Ofis

Uzmanlık Alanları

Esra YILMAZ MERTSOY
Kimya Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Mehmet Ali BOZ

(376) 218 95 00 - 8311
Telefon
Mühendislik Fak.-Kat:1-Oda104
Ofis

Uzmanlık Alanları

Mehmet Ali BOZ
Kimya Mühendisliği Bölümü