Hedeflerimiz

Programın Hedefleri

1. Mezunlarımız matematik, bilim ve mühendisliğin temellerini ve bunların alanının gerektirdiği uygulamalarını yeterli seviyede bileceklerdir.
2. Mezunlarımız meslekleri ile ilgili temel yasal, etik, çevresel ve sağlık ve güvenlikle ilgili uygulamalar hakkında yeterli bir bilgiye sahip olacaklardır.
3. Mezunlarımız bağımsız öğrenme kavramını yeterince anlayacak ve alanlarındaki yeni konuların ve teknolojilerin gelişimini takip edebileceklerdir.
4. Mezunlarımız mesleki kariyerlerine kolayca geçiş yapabilecek, birey ya da takım çalışmalarında sorumluluk alabilecek ve görevlerini başarı ile yerine getirebileceklerdir.
5. Mezunlarımız, lisansüstü eğitimlerini sürdürebilecek altyapıya ve hazırlığa sahip olacaklardır.