Yüksek Lisans Programı

Türü Misyon

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı; mesleki yeterliliğe sahip, teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanabilen, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek mühendisler yetiştirmeyi; toplum yararını ilke edinerek uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak ve birikimini topluma aktararak hizmet vermeyi kendisine görev edinmiştir.

Vizyon

Modern program ve altyapıya sahip, kimya mühendisliğinin ilgili olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretebilecek bilimsel araştırmalar yapan bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmak

Programın Amacı

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklerde Kimya Yüksek mühendisleri, uzman ve akademisyenler yetiştirmektir.

Programın Hedefleri 

 1. Mezunlarımız alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve teknolojiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama becerisi kazanacaklardır.
 2. Mezunlarımız mühendislik problemlerinin tanımlanması, yeni yöntemler geliştirilerek modellenmesi ve çözümlenmesine yönelik bilimsel araştırmalara katkı sağlayacaklardır.
 3. Mezunlarımız çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.  

Alınan Derece

Kimya Yüksek Mühendisi

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için (Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında) toplam 120 AKTS’ yi ve tez çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir.

Olanaklar

Bölüm Araştırma Geliştirme Laboratuvarlarında;

 • FT-IR Spektometre,
 • Spesifik Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılımı Analiz Cihazı,
 • HPLC,
 • Gaz Kromatografisi,
 • Alev Fotometresi,
 • UV Spektrometre,
 • Fotolüminesans Spektrofotometre
 • Piknometre,
 • Viskometre,
 • TGA-DSC,
 • Azot Tayin Cihazı

gibi başlıca cihazlar bulunmaktadır.

Programa Öğrenci Kabulü ve Eğitim Programa öğrenci kabulünde; “Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır. İlgili yönetmeliğe http://fbe.karatekin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran her öğrenci zorunlu olan 4 adet dersi almak zorundadır. Geri kalan dersler seçime bağlı dersler arasından, danışmanın önerileri doğrultusunda seçilir. Danışman onayıyla başka programlardan ders almak mümkündür.

Yüksek Lisans Dersleri

Türü

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Zorunlu

KMÜ-500

Seminer

0

0

0

6

Seçmeli

KMÜ-501

Heterojen Kataliz

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-502

İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-503

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-504

Deneysel Yöntem ve Veri Analizi

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-505

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-506

Taşınım Olayları

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-507

Bor Kimyası ve Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-508

Kimyasal Süreçlerin Simülasyonu

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-509

Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-510

Akışkan Yatak Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-511

Biyoyakıt Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-512

Endüstriyel Kristalizasyon

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-70X

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

0

6

Zorunlu

KMÜ-800

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

24