Yayınlar

Türü

Uluslararası makale

(1) Copur, M.; Kizilca, M.; Kocakerim, M.M., Determination of the Optimum Conditions for Copper Leaching from Chalcopyrite Concentrate Ore Using Taguchi Method, Chemical Engineering Communications, 2015, 202 (7), pp. 927-935.

(2) Gülen, J.; Akin, M.B.; Özgür, M, Ultrasonic-assisted adsorption of methylene blue on sumac leaves, Desalination and Water Treatment, 2015, Basımda.

(3) Dilmaç, N.; Yörük, S.; Gülaboğlu, Ş.M., Investigation of Direct Reduction Mechanism of Attepe Iron Ore by Hydrogen in a Fluidized Bed, Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, 2015, 46 (5), pp. 2278-2287.

(4) Doǧan, T.H.; Yartasi, A., Optimization of dissolution of ulexite in phosphate acid solutions, Journal of the Chemical Society of Pakistan, 2014, 36 (4), pp. 601-605.

(5) Uslu, M.; Uluturk, H.; Yartasi, A.; Doker, S., A sensitive method for selective determination of vanadium species by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) with spectrophotometric detection, Toxicological and Environmental Chemistry, 2013, 95, 1638.

(6) Bayar, S.; Yilmaz, A. E.; Boncukcuoglu, R.; Fil, B. A.; Kocakerim, M. M., Effects of operational parameters on cadmium removal from aqueous solutions by electrochemical coagulation, Desalination and Water Treatment 2013, 51, 2635.

(7) Yilmaz, A. E.; Boncukcuoǧlu, R.; Bayar, S.; Fil, B. A.; Kocakerim, M. M., Boron removal by means of chemical precipitation with calcium hydroxide and calcium borate formation, Korean Journal of Chemical Engineering 2012, 29, 1382.

(8) Can, B. Z.; Ceylan, Z.; Kocakerim, M. M., Adsorption of boron from aqueous solutions by activated carbon impregnated with salicylic acid: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies, Desalination and Water Treatment 2012, 40, 69.

(9) Marinov, S.; Kern, M.; Zarzalis, N.; Habisreuther, P.; Peschiulli, A.; Turrini, F.; Sara, O. N., Similarity issues of kerosene and methane confined flames stabilized by swirl in regard to the weak extinction limit, Flow, Turbulence and Combustion 2012, 89, 73.

(10) Dilmac, N.; Yörük, S.; Gülaboglu, Ş. M., Determination of reduction degree of direct reduced iron via FT-IR spectroscopy, Vibrational Spectroscopy 2012, 61, 25.

(11) Mert, M. S.; Dilmaç, Ö. F.; Özkan, S.; Karaca, F.; Bolat, E., Exergoeconomic analysis of a cogeneration plant in an iron and steel factory, Energy 2012, 46, 78.

(12) Eroǧlu, E.; Yapici, S.; Şara, O. N., Some transport properties of potassium ferri/ferro-cyanide solutions in a wide range of schmidt numbers, Journal of Chemical and Engineering Data 2011, 56, 3312.

(13) Barlak, S.; Yapici, S.; Sara, O. N., Experimental investigation of pressure drop and friction factor for water flow in microtubes,International Journal of Thermal Sciences 2011, 50, 361.

Ulusal makale

(1) Öner, M., Akın, M.B., Biyo-temelli Katkıların Kontrollü Nano-boyutta ZnO Üretimine Etkisi, Endüstriyel Boya, Toz Boya, Yüzey İşlem Kimyasalları, Boya Uygulama ve Kaplama Teknolojileri. 2013, 11, 12-16.

Uluslararası bildiri

(1) G. Ultav, E. Demirdöğen, Green Chemistry for Development of Green Sorbents Synthesis Method, International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Barcelona, Spain, July 29-31, 2014.

(2) S. Barlak, A. Karaipekli, O. N. Sara, S. Yapici, Preparation and characterization of nanoencapsulated n-nonadecane for convective heat transfer systems, 13th International Conference on Clean Energy 2014- ICCE 2014, Istanbul, TURKEY, June 8-12, 2014.

(3) N. Dilmac, O. F. Dilmac, O. N. Sara, S. Yoruk, Utilization of iron oxides in chemical looping combustion processes, 13th International Conference on Clean Energy 2014- ICCE 2014, Istanbul, TURKEY, June 8-12, 2014.

(4) M. B. Akın, M. Öner, Photocatalytic effect of ZnO crystals on methylene blue solutions, ICOEST-2014, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST’14, Side, Antalya, TURKEY, May 14-17, 2014.

(5) M. Öner, M. B. Akın, Synthesis, Characterization and Catalytic Effect of Zinc Oxide Nanoparticles, ICACC-S7-048-2014, 38th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites ICACC’14, Daytona Beach, Fla., USA, January 26-31, 2014.

(6) J.C. Wollgarten, M. Gebretsadik, N. Zarzalis, O. N. Sara, F. Turrini, P. Di Martino, Experimental Investigation of Airblast Atomization by Variation of Dynamic Pressure and Geometrical Scaling Factor, Proceedings of the ILASS – Europe 2013, 25th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Chania, Greece, 01-04.09.2013.

(7) N. Dilmaç, Ö.F. Dilmaç, A Review on a Promising CO2 Capture Technology: Chemical Looping Combustion (CLC), International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST`2013 - Cappadocia), Nevşehir, Türkiye, June 18-21, 2013, 707-714.

Ulusal bildiri

(1) Ö. Karagöz, M. Çopur, M. M. Kocakerim, Atık Üleksitle SO2 Tutulmasının Kinetiğinin İncelenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(2) M. B. Akın, M. Öner, ZnO Kristal Morfolojisi, Boyutu ve Boyut Dağılımı Üzerine Reaktan Oranı Ve Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(3) F. Oğuz, M. S. Mert, Ö. F. Dilmaç, Bir Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(4) Musa Uslu, Hakan Ulutürk, Ahmet Yartaşı, Serhat Döker, Emulsiyon Faz Sıvı-Sıvı Mikro Ekstraksiyon Metodu İle Berilyum Tayini, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(5) V. A. Küçük, M. M. Kocakerim,, Üleksit Cevherinden Kükürtdioksit Gazı ile Sodyum Pentaborat Üretiminin Optimizasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(6) S. Karadağ, B. D. Çorbacıoğlu, Z. G. Altın, B. Kahraman, T. Güven, F. Yıldırım, Cam Elyaf/Kalsit Dolgulu Polietilen (PE) ve Geri Dönüşüm Polietilen Teraftalat (rPET) Polimer Hibrit Kompozitlerinin Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(7) S. Barlak, O. N. Şara, A. Karaipekli, S. Yapıcı, Faz Değiştiren Madde İçeren Nano Akışkanların Hazırlanması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.

(8) S. Barlak, S. Yapıcı, O. N. Şara, Mikro Borularda Laminer Akıştan Türbülanslı Akışa Geçiş Karakteristiğinin Deneysel İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2012.

(9) G. Ultav, A. Biçer, Süperhidrofobik Tekstil Yüzeylerinin Oluşturulması, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2012.

Kitap ve kitapta bölüm

(1) Progress in Clean Energy, Volume 1: Analysis and Modeling, Editör: Ibrahim Dincer, C. Ozgur Colpan, Onder Kizilkan, M. Akif Ezan, Chapter 39 - Utilization of Iron Oxides in Chemical Looping Compustion Processes , Yazarları: Nesibe DİLMAÇ, Omer Faruk DİLMAÇ, Osman Nuri ŞARA, Sedat YÖRÜK, Springer, İstanbul, 2015.

(2) Kimya Mühendisliğine Giriş, Editör: Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN, Bölüm 12 - Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği, Yazarları: Dr. M. Bora AKIN, Dr. İnci SALT, Papatya yayıncılık, İstanbul, 2013.