Akademik Personel

 TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANA BİLİM DALI

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nesibe DİLMAÇ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8308

E-posta: ndilmac@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 115

 

Uzmanlık Alanları: Direkt indirgeme, demir-çelik teknolojisi, FT-IR spektroskopisi, gaz - katı reaksiyonları, akışkan yatak teknolojisi.

   

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gülten YALÇIN

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8309

E-posta: zaltin@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 116

 

Uzmanlık Alanları:Bitkisel yağlar, Alternatif yakıtlar, Kömür yanması, Kompozit üretimi, Biyoyakıtlar, İş Güveni Uzmanı

Dr. Öğretim Üyesi Semahat DORUK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8317

E-posta: sbarlak@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 123

Arş. Gör. Özge BİLDİ CERAN

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8318

E-posta: ozgebildi@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 119

 

Öğr. Gör. Mücahit UĞUR

 

Tel: (376) 218 95 00 - 7909

E-posta: m.ugur@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Namık Tanık Araştırma Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 14

 

 

KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANA BİLİM DALI

 

Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM

 

BÖLÜM BAŞKANI

Tel: (376) 218 95 00 - 8301/8305

E-posta: mkocakerim@yahoo.com

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 112

 

Uzmanlık Alanları: İnorganik Teknoloji, Bor Teknolojisi, Çevre Teknolojisi. 

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bora AKIN

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Tel: (376) 218 95 00 – 8307

E-posta: mbakin@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 119

 

Uzmanlık Alanları: Kristalizasyon, Polimerizasyon, Fotokataliz

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÖZBAŞ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8310

E-posta: zehraozbas@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 122

 

Uzmanlık Alanları: Polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, uyarıya duyarlı (akıllı) polimerler, biyopolimerler, ilaç salım sistemleri, adsorpsiyon

 

 

Arş. Gör. Mustafa DAĞ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8314

E-posta: mudag@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 121

 

 

 

Arş. Gör. Mehmet Ali BOZ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8311

E-posta: maliboz@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 104

 

 

 

Öğr. Gör. Haluk KORUCU

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8310

E-posta: halukkorucu@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Namık Tanık Araştırma Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 14

 

 

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANA BİLİM DALI

 

Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI

 

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8201/8304

E-posta: yartasi@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 117

 

Uzmanlık Alanları: Hidrometalurjik prosesler, Kimyasal kinetik, Optimizasyon, Fosfat, Mangan, Bakır ve Bor Teknolojisi, Ayırma prosesleri

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk DİLMAÇ

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Tel: (376) 218 95 00 - 8306

E-posta: omerfarukdl@yahoo.com

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 114

 

Uzmanlık Alanları: Enerji ve Ekserji analizleri, proses tasarımı ve simülasyonu, Petrol Rafinasyonu, Güç Santralleri.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Barış ŞİMŞEK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8316

E-posta: barissimsek@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 120

 

Uzmanlık Alanları: Çok Yanıtlı Modelleme ve Optimizasyon, Çimento ve Beton Teknolojisi, Kalite Mühendisliği, Polimerik Atıklar, Uygulamalı İstatistik ve Deney Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları

 

 

 

Arş. Gör. Vedat Arda KÜÇÜK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8313

E-posta: ardakucuk@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 121

 

 

 

Arş. Gör. Merve DURMAZ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8315

E-posta: mervedurmaz@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 119