Akademik Personel

 TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANA BİLİM DALI

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nesibe DİLMAÇ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8308

E-posta: ndilmac@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 115

 

Uzmanlık Alanları: Direkt indirgeme, demir-çelik teknolojisi, FT-IR spektroskopisi, gaz - katı reaksiyonları, akışkan yatak teknolojisi.

   

Yrd. Doç. Dr. Zehra Gülten ALTIN

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8309

E-posta: zaltin@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 116

 

Uzmanlık Alanları: Çevre ve enerji teknolojileri, Çevre ve atık değerlendirme, Yenilenebilir yakıt teknolojileri, Biyoyakıt teknolojileri, Kalite yönetim sistemleri, İç denetçi eğitimi, Baş denetçi eğitimi, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi.

Arş. Gör. Dr. Semahat DORUK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8317

E-posta: sbarlak@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 123

Arş. Gör. Özge BİLDİ CERAN

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8318

E-posta: ozgebildi@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 123

 

Uzman Mücahit UĞUR

 

Tel: (376) 218 95 00 - 7909

E-posta: m.ugur@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Namık Tanık Araştırma Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 14

 

 

KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANA BİLİM DALI

 

Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM

 

BÖLÜM BAŞKANI

Tel: (376) 218 95 00 - 8301/8305

E-posta: mkocakerim@yahoo.com

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 112

 

Uzmanlık Alanları: İnorganik Teknoloji, Bor Teknolojisi, Çevre Teknolojisi. 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Tel: (376) 218 95 00 – 8307

E-posta: mbakin@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 119

 

Uzmanlık Alanları: Kristalizasyon, Polimerizasyon, Fotokataliz

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZBAŞ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8310

E-posta: zehraozbas@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 122

 

Uzmanlık Alanları: Polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, uyarıya duyarlı (akıllı) polimerler, biyopolimerler, ilaç salım sistemleri, adsorpsiyon

 

 

Arş. Gör. Mustafa DAĞ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8314

E-posta: mudag@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 121

 

 

 

Arş. Gör. Mehmet Ali BOZ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8311

E-posta: maliboz@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 104

 

 

 

Uzman Haluk KORUCU

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8310

E-posta: halukkorucu@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Namık Tanık Araştırma Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 14

 

 

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANA BİLİM DALI

 

Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI

 

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8201/8304

E-posta: yartasi@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 117

 

Uzmanlık Alanları: Hidrometalurjik prosesler, Kimyasal kinetik, Optimizasyon, Fosfat, Mangan, Bakır ve Bor Teknolojisi, Ayırma prosesleri

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk DİLMAÇ

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Tel: (376) 218 95 00 - 8306

E-posta: omerfarukdl@yahoo.com

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 114

 

Uzmanlık Alanları: Enerji ve Ekserji analizleri, proses tasarımı ve simülasyonu, Petrol Rafinasyonu, Güç Santralleri.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Barış ŞİMŞEK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8316

E-posta: barissimsek@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 120

 

Uzmanlık Alanları: Çok Yanıtlı Modelleme ve Optimizasyon, Çimento ve Beton Teknolojisi, Kalite Mühendisliği, Polimerik Atıklar, Uygulamalı İstatistik ve Deney Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları

 

 

 

Arş. Gör. Vedat Arda KÜÇÜK

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8313

E-posta: ardakucuk@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 121

 

 

 

Arş. Gör. Merve DURMAZ

 

Tel: (376) 218 95 00 - 8315

E-posta: mervedurmaz@karatekin.edu.tr

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kat: 1, Oda: 119