Öğrenci Laboratuvarları

TEMEL MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 2. YARIYIL (0 + 2)
Yapılan Deneyler

1. Çözelti kavramı ve çözeltilerin hazırlanması
2. Gravimetrik Yöntemle sülfat iyonu tayini
3. Volümetri
4. Spektral analiz
5. pH ve tampon çözelti kavramı
6. Yoğunluk, özgül ağırlık kavramı ve ölçülmesi
7. Cisimlerin faz değiştirmesi ve distilasyon
8. Heterojen karışımların ayrılması

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I 6. YARIYIL (0 + 4)
Yapılan Deneyler

1. Viskozite tayini
2. Katı ve sıvı yakıtların kalorifik değerlerinin belirlenmesi
3. Osborne Reynolds deney sistemi ile akış rejiminin incelenmesi
4. Değişik numunelerle lineer ısı transfer eğitimi
5. Doğal ve zorlanmış ısı taşınım eğitimi
6. Hava akış deney sistemi ile enerji kayıplarının incelenmesi
7. Boru hatlarında sürtünme ve enerji kayıplarının incelenmesi
8. Reaksiyon hız ifadesinin spektrometrik yöntemle elde edilmesi

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II 7. YARIYIL (0 + 4)
Yapılan Deneyler

1. Gazlarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
2. Sıvılarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
3. Isı değişimi deneyi
4. Dolgulu kolonda kalma zamanı dağılımı
5. Birinci dereceden gecikmeli sistemlerin dinamik davranışlarının incelenmesi
6. İyon değiştirici yöntemi ile su sertliği tayini
7. Cevher hazırlama ve boyut analizi
8. Kömür analizleri
9. Termogravimetrik analizler (TGA, DSC)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III 8. YARIYIL (0 + 4)
Yapılan Deneyler

1. Tepsili Kurutucu deney sistemi
2. Absorbsiyon kolonu uygulamaları
3. Akış kontrol sistemi
4. Sıvı seviye kontrol sistemi
5. Kesikli ve sürekli karıştırmalı reaktörlerde bir reaksiyonun incelenmesi
6. Borusal akış reaktöründe bir reaksiyonun incelenmesi
7. Yağ Analizi
8. Sıvı-sıvı ekstraksiyon
9. Katı-sıvı ekstraksiyon
10. Distilasyon kolonu uygulamaları


Kimya Mühendisliği Bölümü Ar-Ge ve Eğitim Laboratuvarları Merkezi Laboratuvar Binasının 1. katında bulunmaktadır.


Merkezi Laboratuvar Binası Mühendislik Fakültesine oldukça yakın konumlandırılmıştır.


Merkezi Laboratuvar Binasındaki Mühendislik Fakültesine ait 1. kat koridorundan bir görünüm


Öğrenci Laboratuvarlarımızdan bir görünüm


Öğrenci Laboratuvarlarımızdan bir görünüm


Merkezi Laboratuvar Binasının arka yüzünden bir görünüm


Öğrenci Laboratuvarlarımızdan bir görünüm


Öğrenci Laboratuvarlarımızdan bir görünüm