Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM

 

Unvanı 

:

Prof. Dr. M. Muhtar KOCAKERİM

İletişim Bilgileri 

Telefon 

:

(376) 218 95 00 - 8305

E-posta 

:

mkkocakerim@yahoo.com.tr 

Faks 

:

(376) 218 95 36

Web 

:

 

Adres 

:

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi,

Kimya Mühendisliği Bölümü,

Kat: 1, Oda: 112

18200 - ÇANKIRI 

Eğitim Bilgileri 
Doktora: Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (Sınai Kimya)
Yüksek Lisans: 
İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: 
İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Uzmanlık Alanları 
İnorganik Teknoloji, Bor Teknolojisi, Çevre Teknolojisi.

Başlıca Yayınlar 
 

  1. Yılmaz Alper Erdem, Boncukoğlu Recep, Kocakerim Muhtar, Waste Utilization: The Removal of Textile Dye (Bomaplex Red CR-L) from Aqueous Solution on Sludge Waste from Electrocoagulation as Adsorbent, Desalination Volume 277 Issue 1-3 Pages 156-163, 2011.
  2. Yılmaz M. Tolga, Boncukcuoğlu Recep, Kocadagistan Erdem, Turbidity and Suspended Solid Removal from Boron Industry Wastewater by Coagulation, Fresenius Enviromental Bulletin, Volume 20 Issue 10A Pages 2656-2661, 2011.
  3. Ozmettin Cengiz, Aydin Özkan, Kocakerim Muhtar, An Empirical Kinetic Model for Calcium Impurity - Containing Saturated Boric Acid Solution by Ion Exchange Technology Using Amberlite IR-120 Resin, Chemical Engineering Journal, Volume 148, Issue 2-3, Pages 420-424, 2009.
  4. Yılmaz A. Erdem, Boncukcuoğlu Recep, Kocakerim Muhtar, An Empirical Model for Kinetics of Boron Removal from Boron-Containing Wastewaters by the Electrocoagulation Method in A Batch Reactor, Desalination, Volume 230, Issue 1-3, Pages 288-297, 2007.